Wylewka na warstwie pośredniej

 

Wylewka na warstwie pośredniej

 

Wylewka na warstwie pośredniej

 

Opis zastosowania

Jastrych na warstwie pośredniej to jastrych oddzielony od podłoża nośnego cienką warstwą przekładkową – np. folią izolacyjną. Wskutek zastosowania warstwy pośredniej nie dochodzi do bezpośredniego połączenia jastrychu z podłożem. W takim przypadku zarówno jastrych, jak i podłoże mogą pracować niezależnie od siebie (w celu zapobiegania powstawaniu naprężeń, jako szczeliny dylatacyjne między jastrychem a pionowymi elementami budynku takimi jak ściany czy słupy należy stosować elastyczne pianki dylatacyjne o grubości od 10-25 mm, w zależności od wielkości pomieszczenia. Zastosowanie jastrychu anhydrytowego pozwala na wykonanie pola dylatacyjnego o powierzchni nieogrzewanej 900 m2.

 

Zalecane minimalne grubości pianki dylatacyjnej, w zależności od długości pomieszczenia.

Najdłuższy wymiar pomieszczenia [m] Min. grubość pianki przyściennej [mm]
do 12 m 10
do 15 m 12
do 20 m 16
do 25 m 20
>25 m 25

 

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy.

Powierzchnia, na której położona jest warstwa pośrednia (rozdzielcza) musizostać oczyszczona z zanieczyszczeń, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Większe szczeliny i rysy należy uzupełnić w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu.

Należy umocować piankę dylatacyjną w sposób umożliwiający swobodne jej odkształcanie się.

 

Źle ułożona dylatacja

 


 

Ułożenie styropianu należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami styropianowymi w celu wyeliminowania klawiszowania pomiędzy płytami. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów nośności podkładu, zalecane jest użycie styropianu minimum EPS-100.

Folię – będącą warstwą rozdzielczą – należy ułożyć bez zbędnych zagięć, fałd oraz zabezpieczyć jej krawędzie przed możliwością wpłynięcia pod nią ciekłej mieszanki (zaleca się wykonanie co najmniej 10 cm zakładek na stykach folii i sklejenie brzegów taśmą).

Należy dokładnie dopasować folię w narożnikach na styku z pianką dylatacyjną.

 

Źle wykonane uszczelnienie

 

Należy wyeliminować źródła kapiącej wody ze stropu (dach nad stropem powinien być szczelny a strop nad wylewanym poziomem szczelnie zabezpieczony folią – ma to szczególne znaczenie w przypadku stropów z elementów prefabrykowanych).

 

Grubość warstwy

Grubość nominalna jastrychu na warstwie pośredniej od 25 mm do 50 mm. Z uwagi na to, że jastrych na warstwie oddzielającej musi przyjąć pewne siły rozciągające, podane grubości są wymaganymi minimalnymi. Przy wyznaczaniu grubości jastrychu należy kierować się projektowanymi obciążeniami użytkowymi oraz wymogami dotyczącymi okładzin wierzchnich.

 

 

Kontakt

  • ul. Kalinowa 919,
        43-378 Rybarzowice
  • Tel.: +48 500 262 999

Zapraszamy

Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Żywiec, Pszczyna, Suszec, Tychy, Cieszyn, Katowice, Rybarzowice, Łodygowice, Szczyrk, Buczkowice, Meszna, Wilkowice, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Wisła, Ustroń, Rybnik, Kęty, Mazańcowice, Bestwina, Ligota, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec ... oraz okolice.