Wylewka na warstwie izolacyjnej (jastrych pływający)

 

Wylewka na warstwie izolacyjnej (jastrych pływający)

 

Wylewka na warstwie izolacyjnej

 

Opis zastosowania

Wylewka anhydrytowa na warstwie izolacyjnej, zwana także wylewką pływającą, to jastrych oddzielony od podłoża nośnego warstwą izolacyjną (materiał izolacji termicznej i/lub akustycznej). Na warstwę izolacyjną musi być ułożona folia izolacyjna. Warstwa wylewki anhydrytowej o dużej sztywności wraz z warstwą izolacji tworzy drgający system poprawiający tłumienie odgłosu kroków, tłumienie dźwięków oraz poprawia termoizolacyjność. Aby zapobiec powstawaniu naprężeń, jako szczeliny dylatacyjne między jastrychem a pionowymi elementami budynku takimi jak ściany czy słupy, należy stosować elastyczne pianki dylatacyjne o grubości od 10-25 mm). Zastosowanie wylewki anhydrytowej pozwala na wykonanie pola dylatacyjnego o powierzchni nieogrzewanej do 900m2.

 

Przygotowanie podłoża pod wylewki

Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy.

Powierzchnia, na której położona jest warstwa pośrednia (rozdzielcza) musizostać oczyszczona z zanieczyszczeń, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Większe szczeliny i rysy należy uzupełnić w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu.

Należy umocować piankę dylatacyjną w sposób umożliwiający swobodne jej odkształcanie się. Zalecane grubości pianki: d≥ 8 mm - dylatacja przyścienna; d≥ 16 mm - dylatacja wokół słupów, kolumn itp.

 

Źle ułożona dylatacja

 


 

Ułożenie styropianu należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami styropianowymi w celu wyeliminowania klawiszowania pomiędzy płytami. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów nośności podkładu, zalecane jest użycie styropianu minimum EPS-100.

Folię – będącą warstwą rozdzielczą – należy ułożyć bez zbędnych zagięć, fałd oraz zabezpieczyć jej krawędzie przed możliwością wpłynięcia pod nią ciekłej mieszanki (zaleca się wykonanie co najmniej 10 cm zakładek na stykach folii i sklejenie brzegów taśmą).

Należy dokładnie dopasować folię w narożnikach na styku z pianką dylatacyjną.

 

Źle wykonane uszczelnienie

 

Należy wyeliminować źródła kapiącej wody ze stropu (dach nad stropem powinien być szczelny a strop nad wylewanym poziomem szczelnie zabezpieczony folią – ma to szczególne znaczenie w przypadku stropów z elementów prefabrykowanych).

 

Grubość warstwy

Grubość nominalna wylewki na warstwie izolacyjnej od 35mm-50 mm. Z uwagi na to, że wylewka na warstwie oddzielającej musi przyjąć pewne siły rozciągające, podane grubości są wymaganymi minimalnymi. Przy wyznaczaniu grubości wylewki należy kierować się projektowanymi obciążeniami użytkowymi oraz wymogami dotyczącymi okładzin wierzchnich.

 

 

Kontakt

  • ul. Kalinowa 919,
        43-378 Rybarzowice
  • Tel.: +48 500 262 999

Zapraszamy

Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Żywiec, Pszczyna, Suszec, Tychy, Cieszyn, Katowice, Rybarzowice, Łodygowice, Szczyrk, Buczkowice, Meszna, Wilkowice, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Wisła, Ustroń, Rybnik, Kęty, Mazańcowice, Bestwina, Ligota, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec ... oraz okolice.