Wylewka na ogrzewaniu podłogowym

 

Wylewka na ogrzewaniu podłogowym

 

Wylewka na ogrzewaniu podłogowym

 

Opis zastosowania

Wylewka ogrzewana jest wylewką wykonaną na warstwie izolacyjnej w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu podłóg należy uwzględnić wiele szczegółów, umożliwiających uzyskanie dobrze funkcjonującego systemu ogrzewania podłogowego. Powinno się uwzględnić detale dotyczące konstrukcji, układania i eksploatacji systemu grzewczego. Wylweka - inaczej jastrych - ogrzewana musi spełnić wymagania dotyczące wlewek wykonywanych na warstwie izolacyjnej. Elementy ogrzewania podłogowego powinny być „wtopione” w warstwę wylanej wylewki.

 

Wylewka na ogrzewaniu podłogowym

Płynna wylewka anhydrytowa przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego posiada szereg zalet:

 • Wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.
 • Dzięki ciekłej konsystencji i dużej homogeniczności mieszanki produkt dokładnie „otula’’ elementy ogrzewania podłogowego, a dzięki temu szybko się nagrzewa i przenosi ciepło do pomieszczenia.
 • W porównaniu ze standardowymi jastrychami cementowymi istnieje możliwość ograniczenia wylewanej warstwy jastrychu – nad przewodami grzewczymi minimum 30‑40 mm, w zależności od klasy wytrzymałości podkładu.
 • Zastosowanie samopoziomującej wylewki anhydrytowej pozwala na wykonanie pola dylatacyjnego o powierzchni ogrzewanej do 300 m2 (ogrzewanie podłogowe).

 

Przygotowanie podłoża pod wylewki

Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i najlepiej by było odkurzona z lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy.

Powierzchnia, na której położona jest warstwa pośrednia (rozdzielcza) musizostać oczyszczona z zanieczyszczeń, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Większe szczeliny i rysy należy uzupełnić w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu.

Należy umocować piankę dylatacyjną w sposób umożliwiający swobodne jej odkształcanie się.

 

Źle ułożona dylatacja

 


 

Ułożenie styropianu należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami styropianowymi w celu wyeliminowania klawiszowania pomiędzy płytami. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów nośności podkładu, zalecane jest użycie styropianu minimum EPS-100.

Folię – będącą warstwą rozdzielczą – należy ułożyć bez zbędnych zagięć, fałd oraz zabezpieczyć jej krawędzie przed możliwością wpłynięcia pod nią ciekłej mieszanki (zaleca się wykonanie co najmniej 10 cm zakładek na stykach folii i sklejenie brzegów taśmą).

Należy dokładnie dopasować folię w narożnikach na styku z pianką dylatacyjną.

 

Źle wykonane uszczelnienie

 


 

Należy dokładnie przymocować wszystkie elementy systemu ogrzewania podłogowego, które umieszczone zostaną w warstwie wylewki anhydrytowej. Sposób umocowania powinien uniemożliwić wypłynięcie elementów ogrzewania na wierzch podkładu. Mocowanie należy wykonać za pomocą np. klipsów systemowych w odstępach około 0,6 - 1 m.

Po przymocowaniu rur, jeszcze przed zalaniem instalacji wylewką, konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji. W tym celu należy wypełnić rury wodą i utrzymać wymagane przepisami ciśnienie przez 24 h. Dopiero gdy jest pewność, że układ jest szczelny, możemy przystąpić do wykonania warstwy podkładu. Należy zadbać, aby w trakcie wylewania instalacja była wypełniona wodą, zabezpieczy to rurki przed możliwością uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku chodzenia ekipy wykonawczej. Dodatkowo, w celu prawidłowego wykonania instalacji grzewczej zaleca się przymocowanie rurek instalacji bezpośrednio do warstwy tzw. „chudego betonu”, a nie jedynie do warstwy styropianu. Należy wyeliminować źródła kapiącej wody ze stropu (dach nad stropem powinien być szczelny a strop nad wylewanym poziomem szczelnie zabezpieczony folią – ma to szczególne znaczenie w przypadku stropów z elementów prefabrykowanych).

 

 

Grubość wylewki anhydrytowej

Grubość wylewanej warstwy nad przewodami grzewczymi od 30 mm do 40 mm. Z uwagi na to, że wylewka na warstwie oddzielającej musi przyjąć pewne siły rozciągające, podane grubości są wymaganymi minimalnymi. Przy wyznaczaniu grubości jastrychu należy kierować się projektowanymi obciążeniami użytkowymi oraz wymogami dotyczącymi okładzin wierzchnich.

 

Ważna informacja

Prosimy zwracać szczególną uwagę na systemy z termicznymi ekranami aluminiowymi. Niektóre z produktów obecnych na rynku nie posiadają odpowiedniego filtru zabezpieczającego przed reakcją z cementem i anhydrytem. W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszymi Przedstawicielami.

 

Układanie jednowarstwowe wylewki anhydrytowej

Jeżeli system ogrzewania podłogowego jest ułożony i przymocowany do podłoża w sposób nie budzący wątpliwości co do możliwości wypłynięcia jego elementów na powierzchnię podkładu, wtedy można bez obaw jednorazowo wylewać wymaganą grubość jastrychu pamiętając o tym, aby zachować odpowiednią warstwę nad przewodami grzewczymi tzn. 30 – 40 mm.

 

Wylewka na ogrzewaniu podłogowym

Należy zwracać szczególną uwagę na szerokość strefy brzegowej, tj. strefy pomiędzy ścianą a przewodami instalacji grzewczej. Strefa brzegowa nie może przekraczać 10 cm. Zbyt duża szerokość tej strefy może spowodować niekontrolowane spękania podkładu.

 

Uruchomienie ogrzewania podłogowego

 • Po 7 dniach od wylania można uruchomić system ogrzewania podłogowego.
 • W pierwszym dniu wygrzewania należy podnieść temperaturę w przewodzie doprowadzającym o 5 ºC w stosunku do temperatury otoczenia.
 • Nagrzewanie w kolejnych dniach odbywa się poprzez podwyższanie temperatury w przewodzie doprowadzającym o 5 °C dziennie, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury w przewodzie doprowadzającym równej 50°C (najwyższą temperaturę utrzymuje się krótko, około jednej doby, jedynie w celach kontrolnych).
 • Stygnięcie systemu ogrzewania podłogowego polega na obniżaniu temperatury w przewodach instalacji o 5 °C dziennie, aż podkład osiągnie temperaturę wyjściową.
 • Maksymalna temperatura w przewodzie doprowadzającym nie może przekroczyć 50°C. W przypadku warstw jastrychu wyraźnie grubszych niż 65 mm należy powtórzyć cały proces po trzydniowej przerwie.

 

UWAGA!

Podczas procesu schnięcia należy cały czas regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których podkład podłogowy został wykonany.

 

Kontakt

 • ul. Kalinowa 919,
      43-378 Rybarzowice
 • Tel.: +48 500 262 999

Zapraszamy

Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Żywiec, Pszczyna, Suszec, Tychy, Cieszyn, Katowice, Rybarzowice, Łodygowice, Szczyrk, Buczkowice, Meszna, Wilkowice, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Wisła, Ustroń, Rybnik, Kęty, Mazańcowice, Bestwina, Ligota, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec ... oraz okolice.