Wylewka Lafarge - Agilia Sols A

Jesteś tutaj

 

Wylewka anhydrytowa Agilia Sols A firmy Lafarge

 

Podkład podłogowy Agilia Sols A to innowacyjny technologicznie produkt przeznaczony do zastosowania na podkłady podłogowe we wszelkiego rodzaju budownictwie, ze względu na podwyższoną przenikalność cieplną idealny na ogrzewanie podłogowe.

 

Porównanie wylewki anhydrytowej Agilia Sols A z tradycyjną wylewką cementową

 

Cechy Produktu Agilia Sols A Wylewka Cementowa
Konsystencja mieszanki Płynna konsystencja – właściwości samopoziomujące Konsystencja półsucha – zaprawę ściąga się łatą
Struktura podkładu - Niska porowatość ≤8%
- Doskonała zwartość struktury
- Dobre przewodnictwo cieplne
- Porowatość rzędu 15-20%
- Liczne pustki powietrzne
- Niskie przewodnictwo cieplne
Zbrojenie Nie wymaga zbrojenia, brak skurczu w procesie twardnienia Wymaga zbrojenia z uwagi na skurcz w procesie twardnienia
Wytrzymałość na ściskanie C20, C25, C30, C35 C12, C16
Wytrzymałość na zginanie F4, F5, F6, F7 F1, F2
Współczynnik przewodności cieplnej λ = 2,0 [W/mK] λ = 1,2 [W/mK]
Powierzchnie dylatacyjne Wykonywanie dużych pól bez dylatacji:
- powierzchnie bez konstrukcji ogrzewania podłogowego do 900m2;
- powierzchnie ogrzewane do 300m2
Konieczność wykonywania fug dylatacyjnych w przejściach, wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5×6m

 

 

Produkcja i kontrola jakości Agilia Sols A

 

Sposób produkcji wylewki anhydrytowej Agilia Sols A

Agilia Sols A jest produkowana na wytwórni betonu, z komponentów o stałych parametrach Proces dozowania oraz mieszania składników sterowany jest komputerowo, co zapewnia stałą i wysoką jakość wylewek. Cały proces produkcji od momentu mieszania do wbudowania podlega kontroli laboratoryjnej, obejmującej również kontrolę konsystencji na placu budowy. Gotowa mieszanka anhydrytowa trafia na plac budowy w betonomieszarce w momencie zapotrzebowania. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów ze składowaniem surowców na placu budowy oraz pozwala na uniknięcie problemów z nadmiarem materiału. Zbędne staje się też utrzymywanie dodatkowych kosztownych urządzeń na budowie.

 

Kontrola i zapewnienie jakości

  • prowadzona na wytwórni – mieszanie i dozowanie składników sterowane jest komputerowo, parametry procesu produkcji zapisane są w bazie danych. Dodatkowo przez pracowników laboratorium pobierane są próbki z mieszanki jastrychowej, których wyniki potwierdzają zgodność produktu z wymaganiami normy PN-EN 13813.
  • systematyczna prowadzona na placu budowy, przez laboratorium Lafarge – badania konsystencjii jakości mieszanki jastrychowej.

 

 

Harmonogram prac wykonawczych

 

Temperatura obróbki Agilia Sols A

Płynna wylewka anhydrytowy Agilia Sols A można wbudowywać przy temperaturach minimalnych: na zewnątrz – 0 °C, wewnątrz budynku + 5 °C i temperaturze maksymalnej + 30 ºC zarówno wewnątrz jak i na zewnatrz budynków. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie na budowie dopływu bieżącej wody.

 

Czas przeznaczony na wbudowanie wylewki anhydrytowej Agilia Sols A

Czas przeznaczony na wbudowanie wylewki

Czas obróbki to okres, w którym mieszanka jastrychu musi zostać wbudowana od momentu rozpoczęcia produkcji. W określonym czasie muszą zostać wykonane poniższe czynności: wylanie i rozprowadzenie mieszanki jastrychowej w miejscu wbudowania oraz przesztangowanie – odpowietrzenie mieszanki jastrychowej w celu odpowiedniego wypoziomowania musi się odbyć najszybciej jak to tylko możliwe, jednak nie później niż 15 minut od wylania wylewki w pomieszczeniu.

W temperaturze 25÷30 °C możliwe jest prawidłowe wbudowanie mieszanki, jednak należy zabezpieczyć rurociąg przed nadmiernym nagrzaniem, które powoduje pogorszenie pompowalności i znaczny spadek konsystencji mieszanki na wyjściu z rurociągu.

 

 

Konsystencja mieszanki i sposób jej badania

 

Konsystencja, czyli inaczej stopień ciekłości, miara spójności i odkształcalności świeżej mieszanki. Do prawidłowego wykonania mieszanki jastrychowej dodaje się oprócz kruszywa i spoiwa odpowiednią ilość wody. Dodanie zbyt dużej ilości wody może doprowadzić do segregacji kruszywa i co za tym idzie do nierówności występujących na powierzchni podkładu Agilia Sols A. W przeciwieństwie do tego dodanie zbyt małej ilości wody znacznie utrudnia obróbkę jastrychu, jego sztangowanie i poziomowanie.

Konsystencja mieszanki i sposób jej badania

Miarą konsytencji jest wielkość rozpływu określana za pomocą pierścienia umieszczonego
na płytce do badania rozpływu. Wypełniony mieszanką jastrychową metalowy pierścień ustawiany jest na wypoziomowanej płytce rozpływowej, a następnie unoszony do góry.
Miarą rozpływu jest średnica powstającego w ten sposób placka.

Konsystencja mieszanki i sposób jej badania 2

Wartość dla „idealnej konsystencji” wynosi 26 ± 2 cm. Jeżeli wylewanie mieszanki jastrychowej trwa długo należy stale kontrolować konsystencję produktu. W razie stwierdzenia, że mieszanka jest mało ciekła należy skontaktować się z naszymi Przedstawicielami.

 

Zobacz również: Charakterystyka wylewki anhydrytowej Agilia Sols A - Lafarge

 

 

Kontakt

  • ul. Kalinowa 919,
        43-378 Rybarzowice
  • Tel.: +48 500 262 999

Zapraszamy

Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Żywiec, Pszczyna, Suszec, Tychy, Cieszyn, Katowice, Rybarzowice, Łodygowice, Szczyrk, Buczkowice, Meszna, Wilkowice, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Wisła, Ustroń, Rybnik, Kęty, Mazańcowice, Bestwina, Ligota, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec ... oraz okolice.