Przygotowanie podłoża pod wylewkę

Jesteś tutaj

 

Przygotowanie podłoża pod wylewkę

 

Jedną z ważniejszych czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem wylewania jastrychu jest kontrola podłoża pod względem możliwości zastosowania produktu.

 • Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki psując jej wygląd końcowy.
 • Powierzchnia, na której położona jest warstwa rozdzielcza musi zostać oczyszczona z zanieczyszczeń w celu uniknięcia uszkodzenia mechanicznego.
 • Większe nierówności, szczeliny i rysy należy uzupełnić w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu.
 • Należy umocować piankę dylatacyjną w sposób umożliwiający swobodne jej odkształcanie się.
 • Zalecana grubość pianki:
  - d≥ 8 mm (dylatacja przyścienna)
  - d≥ 16 mm (dylatacja wokół słupów, kolumn itp.)
 • Ułożenie styropianu należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianie, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami styropianowymi – wyeliminowanie „klawiszowania” pomiędzy płytami.
 • Folię – będącą warstwą rozdzielczą – należy ułożyć bez zbędnych zagięć, fałd oraz zabezpieczyć jej krawędzie przed możliwością wpłynięcia pod nią ciekłej mieszanki (zaleca się wykonanie co najmniej 10 cm zakładek na stykach folii i sklejenie brzegów taśmą).
 • Należy dokładnie dopasować folię w narożnikach na styku z pianką dylatacyjną.
 • Należy wyeliminować źródła kapiącej wody ze stropu (dach nad stropem powinien być szczelny a strop nad wylewanym poziomem szczelnie zabezpieczony folią – ma to szczególne znaczenie w przypadku stropów z elementów prefabrykowanych).
 • Należy zadbać, aby pomieszczenia były zabezpieczone przed przeciągiem (zamknięte okna, możliwość zamknięcia drzwi lub zasłonięcia otworów wejściowych kotarą, dyktą lub grubą folią).
 • Budowa powinna być zabezpieczona w źródło bieżącej wody (służącej do umycia „gruszki” betonomieszarki i pompy) oraz energię elektryczną dla elektronarzędzi
 • Budowa powinna posiadać kontener lub inne miejsce przeznaczone do utylizacji odpadów, nadwyżek materiałowych i śmieci

W przypadku jastrychów ogrzewanych dodatkowo powinny zostać spełnione poniższe warunki:

 • Należy dokładnie przymocować wszystkie elementy systemu ogrzewania podłogowego, które umieszczone zostaną w warstwie jastrychu. Mocowanie należy wykonać za pomocą np. klipsów systemowych w odstępach około 0,6 - 1 m.
 • Po przymocowaniu rur, jeszcze przed zalaniem instalacji jastrychem, konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji. W tym celu należy wypełnić rury wodą i utrzymać wymagane przepisami ciśnienie przez 24 h. Dopiero gdy jest pewność, że układ jest szczelny, możemy przystąpić do wykonania warstwy podkładu. Zadbać należy, aby w trakcie wylewania instalacja była wypełniona wodą, zabezpieczy to rurki przed możliwością uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku chodzenia ekipy wykonawczej.

 

Kontakt

 • ul. Kalinowa 919,
      43-378 Rybarzowice
 • Tel.: +48 500 262 999

Zapraszamy

Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Żywiec, Pszczyna, Suszec, Tychy, Cieszyn, Katowice, Rybarzowice, Łodygowice, Szczyrk, Buczkowice, Meszna, Wilkowice, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Wisła, Ustroń, Rybnik, Kęty, Mazańcowice, Bestwina, Ligota, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec ... oraz okolice.