Inter-Q - Działamy w ramach programu Solidna Ekipa Lafarge

Inter-Q jako jeden z najlepszych aplikatorów Lafarge bierze udział w programie "Solidna Ekipa".

W ramach oferty „Solidna Ekipa" Lafarge oferuje klientom betony z linii produktowych Agilia Sols A, Artevia Kolor i Dekor, oraz Hydromedia. Na bazie tych produktów realizowane są wszystkie poziome aplikacje w budownictwie jednorodzinnym, czyli m.in. posadzki, wylewki anhydrytowe z betonu samozagęszczalnego oraz nawierzchnie z betonów dekoracyjnych, np. parkingi, podjazdy czy ścieżki ogrodowe. Wykonawcy, z którymi Lafarge współpracuje w ramach usługi Solek są partnerami firmy w zakresie realizacji zamówień, czynnie uczestniczą w procesie negocjacji z inwestorami, przede wszystkim w kwestii oceny wymagań i oczekiwań klienta.

Lafarge ponosi pełną odpowiedzialność za produkt finalny, czyli za wykonaną inwestycję. Tak wykonana inwestycja gwarantuje inwestorowi zastosowanie odpowiednich materiałów, technologii prac, dzięki którym jesteśmy w stanie wykorzystać do maksimum możliwości i korzyści jakie płyną z zastosowania naszych produktów. Dzięki optymalizacji w doborze materiałów i rozwiązań jesteśmy w stanie zaproproponować bardzo atrakcyjne jakościowo i cenowo oferty na kompleksowe wykonawstwo.

Po zakończeniu prac inwestor otrzymuje gwarancję na gotowy produkt.

Szczegółów na temat usług w ramach programu udziela: Dariusz Świerczek tel. 500 262 999