Badania termowizyjne samopoziomujacych wylewek anhydrytowych i jastrychu cementowego

Na filmie zostały przedstawione wyniki badania termowizji wykonane na dwóch rodzajach wylewek podłogowych: tradycyjnym jastrychu cementowym oraz jastrychu anhyfrytowego Agilia Sols A. Warunki przeprowadzenia badań w przypadku tych wylewek podłogowych były bardzo zbliżone. W obu przypadkach uruchomienie ogrzewania podłogowego nastąpiło 3 dni przed przeprowadzeniem pomiaru. Temperatura w przewodzie grzewczym w przypadku jastrychu cementowego wyniosła 50° C a w przypadku Agilia Sols A 40° C.